DeFi gir deg 7-15% rente på sparepengene

Det kan høres for godt ut til å være sant, men 7-15% er renten du får når markedet fritt får bestemme, uten at banker og mellommenn tar provisjon.

Velkommen til #DeFi, desentralisert finans, som for tiden er et hot begrep innen kryptovalutaens verden. Dette lar alle mennesker spare eller låne penger fra en åpen protokoll, uten å måtte opprette en bankkonto eller å søke. Ingen bakgrunns-sjekk, ingen diskriminering, bare ren revolusjonerende teknologi som gjør jobben for deg.

“Javel? Kryptovaluta sier du? Da svinger vel verdien på pengene voldsomt?”

Ikke hvis du holder deg til såkalte USD stablecoins som USDT, USDC eller DAI. Disse valutaene holder samme verdi som den Amerikanske dollaren til enhver tid, ved hjelp av robuste algoritmer, og svinger maksimalt noen få prosent. Til gjengjeld er det stor etterspørsel etter å låne dem, noe som gir høy rente for de som låner ut (“sparer”).

Rentene du får på USDC og DAI hos de ulike tjenestene per i dag. Det er spesielt DAI som gir høy rente. Skjermbilde fra LoanScan.io

Det er ingen bindingstid på penger du sparer/låner ut, du kan ta dem ut igjen når som helst, uten gebyrer, og systemet sørger for at det alltid er tilstrekkelig med penger til at alle samtidig kan ta ut det de har satt inn, om det skulle skje. Måten dette gjøres på er at folk aldri får låne mer enn de har satt inn som pantkapital – dermed er det alltid en buffer som beskytter de som låner ut og får avkastning.

Dette er mer enn en tradisjonell bank er i stand til. Derfor fungerer det i praksis som en vanlig høyrentekonto, men med betraktelig høyere avkastning enn banken vil gi deg.

DeFi tilbyr mye høyere sparerente enn de fleste banker.

De fleste tjenester av denne typen bygger direkte på nettverket til Ethereum, som er den nest største kryptovalutaen etter Bitcoin. Det betyr at all koden som styrer depositum, renter, og lån, ligger som skrevet i stein i Ethereum’s blockchain – koden kan ikke endres, og kan åpent inspiseres av hvem som helst. Det samme gjelder alle transaksjoner, men ingen persondata er synlige for andre.

Selv har jeg benyttet både Compound Finance og Aave til å spare penger, og er veldig fornøyd med tjenestene. Disse har begge undergått detaljerte analyser, testing og rapporter av koden fra tredjeparter, hvorpå selskapene bak har fikset mulige svakheter og feil. Kode-kontraktene, såkalte smart-contracts, vil fortsette å eksistere på blokkjeden og fungerer uavhengig av om firmaet som skrev dem skulle gå konkurs eller forsvinne. Det betyr at det i prinsippet er trygt å bruke – du forholder deg her til ren distribuert logikk og ikke til en bank eller en kundebehandler.

DeFi har også blitt veldig enkelt å bruke – ett eksempel jeg trygt kan anbefale er Argent Wallet til Android og iOS. Den er svært brukervennlig og lar deg kjøpe kryptovaluta med et bankkort, veksle mellom ulike valuta enkelt, og spare for å få avkastning gjennom Compound som er integrert i appen.

Argent Wallet, en av de mest brukervennlige appene som tilbyr sparing med høy rente

Man må likevel selv ta valget om man tør å stole på at koden fungerer riktig. Det er kun koden og deg selv som her har kontroll og ansvar for sparingen. Men det er flere og flere som har tatt steget til DeFi, for i Februar 2020 ble milepælen på én milliard investerte dollar nådd ($1,000,000,000).

Så lenge du tar godt vare på passordet til den digitale lommeboken din (en populær lommebok-app til Chrome er MetaMask), kan du når som helst ta ut pengene og konvertere dem til norske kroner via for eksempel Coinbase og PayPal, om du måtte ønske. Det finnes i dag også Visakort fra Coinbase som lar deg handle direkte med kryptovaluta som USDC eller Bitcoin i norske butikker.

Teknologien er fremdeles i sin spede barndom, men den vokser for hver måned, og kommer snart til å gi tøff konkurranse til sentrale banker i alle land.

Folk har nå, for første gang i historien, muligheten til å velge bort lav rente – man trenger ikke lenger å finne seg i at bankene tjener penger på deg som forbruker – nå kan du ta tilbake kontrollen selv.

[:en]Anthill Commander[:]

[:en]AnthiveDid you ever play Minecraft and question why everything is so blocky? Why couldn’t the terrain just be smooth so you can climb a hill without constantly jumping? There’s actually an algorithm called Marching Cubes that solves this and gives smooth terrain. And it’s at the core of this new game I’m building.

Dig your own tunnels and establish your own ant colony! Explore endless procedural landscapes and climb any surface naturally, just like ants do! Upside down means nothing in this sandbox survival. Collect dirt to expand your anthive. Gather food and watch your colony grow in strength and numbers. Fend off enemy bugs by commanding your ants to fight! Join the fight yourself using acid and bite attacks!

Anthive with holes

I realize it’s a bit ambitious, but I already have a working prototype with procedural landscape, chunk loading, ant walking physics, digging, building and basic pathfinding. What remains before I can provide a demo is to tune the core mechanics, especially the player controls — and the digging and building, which the game heavily relies on. And the chunk spawning code needs to be optimized.

Antland

I’m targeting spring 2019 for a public release on PC. I will try to have a demo ready by the end of November for anyone interested in playtesting! This is my first sizeable 3D game, so it’s an adventure of new things to learn and discover. And I need to balance it with work, rest and social life too. I will keep at it and share updates as I go! :)[:]

[:en]SPECK Progress Update[:no]SPECK Statusoppdatering[:]

[:en]Spaceship and puzzle

After a slow start with this project, I’m starting to get motivated!

Added a spaceship model (free Unity asset by Sakari Games), some lights, and a puzzle board for unlocking the door. Swiping up or down on the power links indicated by the arrows will make the columns move up and down. The challenge will be to connect up the left and right sides of the puzzle. I made the puzzle tiles in Blender and threw in some particles and bloom in Unity to make the power links look nicer. The player can see the power go from left to right and continue in the ceiling down the corridor towards the door.

Next up:

  • Coding the puzzle logic to make the door open!
  • Levels with multiple doors and corridors.

[:no]Spaceship and puzzle

Etter en litt treg start begynner jeg å bli motivert for dette prosjektet!

Jeg la til et romskip (gratis Unity asset fra Sakari Games), noen lys, og et oppgavebrett nederst for å låse opp døra. Tanken er at en skal swipe opp og ned på strøm-linkene som vist med pilene. Målet er å koble sammen alle ledninger på høyre og venstre side av brettet. Brikkene med ledninger laget jeg i Blender, og la til partikler og bloom-effekt i Unity for ekstra piff. Spilleren vil kunne se strømmen gå fra venstre til høyre side og fortsette i taket nedover korridoren til døra.

Neste på agendaen:

  • Kode logikk for oppgavebrettet så døra kan åpnes!
  • Nivå med flere dører og korridorer.

[:]

[:en]SPECK: Space Prison Escape haCK (mobile game)[:]

[:en]You’re an intergalactic hacker who helps inmates escape prison through your hacking skills.  Solve puzzles to open high security doors just in time for your clients to fly through – in a spaceship you control remotely for them. Earn money by successfully helping prisoners escape. Build up your reputation (and wanted level) by not failing missions and earn money to buy more advanced hacking gear on the dark space market. Pick your own missions based on your confidence and gear. If you fail, you risk losing gear and reputation (and the prisoner’s life).Space corridor and door3

This will be a high-speed puzzle-solving multitasking game for Android (first). I will use Unity as the game engine. The graphics will be low-poly for performance reasons. I made this space corridor and door in Blender today. I’m pretty happy with it as a start! No textures or lights yet. Imagine that’s a spaceship in the picture.

 [:]

[:en]Memory Mix – My first Android app[:no]Memory Mix – Min første Android app[:]

[:en]Memory Mix

Hi! After several months of development spread over the last three years, I’m finally releasing my first own Android app. No more excuses and procrastination, I want this out there!

Memory Mix is a classic pair-matching game: find pairs of identical images until the board is empty. You get a score based on how many moves you use. You can pick between different categories like animals, nature and vehicles, and various board sizes. The images are from Pixabay.com (CC0).

The game was developed in Java with the Android SDK using Eclipse.

It was hard for me to say “I’m done” with this project because I wanted it to be perfect. But I kept changing the app design and in the end I was nitpicking on minor details and got bored. One thing I’ve learned is that I shouldn’t aim so high. This app has its flaws but it is more than good enough! And if people don’t get to play it, it’s a wasted effort.

Thanks to my friends and family for supporting me and giving feedback!

If you have an Android device, tap here to give Memory Mix a try! =)[:no]Memory Mix

Hei! Etter flere måneder med utvikling spredd over de siste tre årene slipper jeg nå min første egne Android app. Ingen flere unnskyldninger, nå vil jeg få denne ut!

Memory Mix er et klassisk huskespill der man skal finne to og to like bilder helt til brettet er tomt. Man får poeng etter hvor mange trekk man bruker. Man kan velge mellom ulike bildekategorier som dyr, natur eller kjøretøy, og kan velge vanskelighetsgrad. Bildene er hentet fra Pixabay.com (CC0).

Spillet er utviklet i Java og Android SDK med Eclipse.

Det var vanskelig for meg å si at “Nå er jeg ferdig” med dette prosjektet, for jeg ville ha det perfekt. Men jeg endret på designet flere ganger og til slutt pirket jeg bare på detaljer og gikk lei. En ting jeg har lært er at jeg ikke bør sikte så høyt. Appen har noen feil, men den er mer enn god nok! Og hvis folk ikke får prøve den er det bortkastet arbeid.

Takk til venner og familie som har støttet meg og gitt tilbakemeldinger!

Hvis du har en Android-enhet, prøv gjerne Memory Mix ved å trykke her![:]

[:en]Cirdoku December update[:no]Cirdoku desember-oppdatering[:]

[:en]Hi! I’ve made some minor but well needed changes to Circle Sudoku:

screenshot-2016-12-03-15-15-18

  • Added daily/weekly/monthly highscores. Now it’s easier to get your time on the board!
  • Cirdoku now works in Internet Explorer 11.
  • Made every second ring whiter/darker, so it’s easier to visually follow the rings in search of numbers.

Click here to play!

Enjoy the weekend! =)[:no]Hei! Jeg har gjort noen små forbedringer i spillet Sirkel-Sudoku:

screenshot-2016-12-03-15-15-18

  • La til daglige, ukentlige og månedlige bestetider, så det er lettere å få navnet sitt på lista!
  • Cirdoku virker nå i Internet Explorer 11.
  • Laget annenhver ring lysere og mørkere, så det er lettere å følge ringene med øynene.

Klikk her for å spille!

God helg! =)[:]

[:en]Christmas Sudoku[:no]Hjule-Sudoku[:]

[:en]Hello!

I’ve updated the browser game Circle-Sudoku with Christmas colors, so just put on some Christmas music to set the mood!

Sirkel-sudoku med julefarger
“Cirdoku”, Circle-Sudoku with Christmas colors. Click the image to play!

In addition I’ve added a button for “New puzzle”, instructions in Norwegian and fixed some bugs. Such as not all user’s scores showing in the list.

The system that makes the puzzles is also improved – it now generates them beforehand, so the game loads faster.

Please click here and give it a try! =)

Note: The game doesn’t work in Internet Explorer. Use Chrome, Firefox or Edge for to play.

Let me know if something’s broken, or if you have ideas for improvement, and I’ll see what I can do![:no]Hei!

Jeg har oppdatert nettspillet Sirkel-Sudoku med julefarger, så da mangler det bare julemusikk for god puslestemning!

Sirkel-sudoku med julefarger
“Cirdoku”, Sirkel-Sudoku med julefarger. Klikk på bildet for å spille!

I tillegg har jeg laget instruksjoner på norsk, lagt til en knapp for “Ny oppgave” og fikset noen feil. Blant annet ble ikke alltid tiden vist i poenglisten selv om folk sendte inn navn.

Systemet som lager oppgavene er også forbedret – nå blir brettene laget på forhånd så spillet laster inn raskere.

Prøv det gjerne ved å trykke her! =)

Obs! Spillet virker ikke i Internet Explorer. Bruk Chrome, Firefox eller Edge for å spille.

Gi beskjed hvis noe ikke virker, eller om du har ideer til forbedringer, så skal jeg se hva jeg får til.[:]

Block Breaker Battle!

[:en]Hello!
This summer I’ve started in a game development course for Unity. An early game in the course is an Arkanoid-clone where you control a paddle to smash bricks with a ball. I’ve continued building on the game and added more levels, bombs, iceblocks and a skill that lets you duplicate the ball!

Skjermbilde fra et brett i spillet.
This is a level from the game. Click the image to play! The game should load within 30 seconds.

Note: If you get an error message, try to reload the page.

I’ve added a local two player mode where one player must place bricks while the other player tries to break them! You can also test your brick building skills against the AI!

Click here to play! Mouse and keyboard required, and at least 1280×960 resolution.

I appreciate feedback and ideas, so please leave a comment!

Unity is a 3D game engine that’s free for personal use. The images and sound effects in the game are from pixabay.com and freesound.org.[:no]Hei!
I sommer har jeg brukt en del tid på et kurs i spillutvikling i Unity. Et tidlig spill i kurset er en Arkanoid-klone der man skal slå en ball for å knuse mursteiner. Jeg har jobbet videre med grunnspillet fra kurset og lagt til flere brett, bomber, isblokker og mulighet til å duplisere ballen!

Skjermbilde fra et brett i spillet.
Et brett fra spillet. Klikk på bildet for å spille! Det kan ta ca. 30 sekunder å laste inn.

Obs: Hvis du får en feilmelding, prøv å laste inn siden på nytt.

Jeg har laget en lokal 2-spillermodus der den ene bygger med mursteiner samtidig som den andre prøver å knuse dem! En kan også teste sine mure-ferdigheter mot datamaskinen!

Klikk her for å spille! Spillet krever mus og tastatur, og minst 1280×960 skjermoppløsning.

Legg gjerne igjen en kommentar eller en idé til forbedring!

Unity er en spillmotor som er gratis for personlig bruk. Bildene og lydeffektene i spillet er hentet fra pixabay.com og freesound.org.[:]

[:en]Cirdoku – Circle Sudoku[:no]Cirdoku – Sirkel Sudoku[:]

[:en]

Cirdoku with Norwegian flag colors. The game is made in HTML5.
Cirdoku with Norwegian flag colors. The game is made in HTML5.

For a long time I’ve had a fascination with puzzle games. Sudoku in particular caught my interest when I learned to play it. I once drew a circular Sudoku board, and it seemed to work. Over the last 4 years I’ve been working with programming and web development, so making that idea into a game was now a doable project.

It turned out to be more work than I first expected. After several weeks it was playable, and the plan was to upload it on WordPress, but I found out WordPress.com doesn’t easily support interactive content. So I decided to buy a personal domain and host it there.

Cirdoku works very much like normal Sudoku, except there are rings and cake-slices instead of rows and columns. To solve it, the player must fill in numbers from 1 to 6 so that each ring, cake slice and same-colored area contain all numbers from 1 to 6 (or 1-8 for large, and 1-4 for small puzzles).

You can now play it here!

I would appreciate feedback and ideas, so please leave a comment here or on Facebook!

To celebrate 17th of May I’ve added Norwegian flag colors to the game![:no]

Cirdoku with Norwegian flag colors
Cirdoku med norske farger i anledning 17. mai. Spillet er laget i HTML5.

Jeg har lenge vært interessert i spill som krever logikk og tenking. Jeg ble spesielt fascinert av Sudoku da jeg lærte å spille det. En gang tegnet jeg et sirkelformet Sudoku-brett for å se om det kunne fungere. Over de siste 4 årene har jeg lært meg programmering og webutvikling. I vår har jeg brukt en del fritid på å gjøre Sirkel-Sudoku til et spill.

‘Cirdoku’ fungerer veldig likt vanlig Sudoku, forskjellen er at rader og kolonner er byttet ut med ringer og kakestykker. For å løse et brett må spilleren fylle inn alle tallene fra 1 til 6 (eller 1-4, 1-8), sånn at hvert tall finnes nøyaktig én gang i hver ring, i hvert kakestykke og i hvert område med samme farge.

Spillet fungerer på både PC og nettbrett/mobil.

Du kan nå spille det her!

Jeg setter pris på tilbakemeldinger og ideer, så legg gjerne inn en kommentar her eller på Facebook!

I anledning 17. mai har jeg lagt inn nasjonale farger i spillet![:]