[:en]This website does not collect any personal information unless you submit it yourself.

This website uses cookies to improve user experience by remembering your personal best time and last board size.

If you submit a time and name in Cirdoku it will only be used to display your highscore on this site.

This website will never share anything on your behalf.

Happy puzzle-solving!

— Martin Hindenes[:no]Dette nettstedet samler ikke inn personlig informasjon om deg.

Dette nettstedet bruker cookies for å huske bestetiden din og den sist brukte brettstørrelsen.

Hvis du sender inn tid og brukernavn i Cirdoku blir det kun brukt til å vise bestetider på dette nettstedet.

Dette nettstedet vil aldri dele noe på dine vegne.

God oppgaveløsing!

— Martin Hindenes[:]