[:en]Christmas Sudoku[:no]Hjule-Sudoku[:]

[:en]Hello!

I’ve updated the browser game Circle-Sudoku with Christmas colors, so just put on some Christmas music to set the mood!

Sirkel-sudoku med julefarger
“Cirdoku”, Circle-Sudoku with Christmas colors. Click the image to play!

In addition I’ve added a button for “New puzzle”, instructions in Norwegian and fixed some bugs. Such as not all user’s scores showing in the list.

The system that makes the puzzles is also improved – it now generates them beforehand, so the game loads faster.

Please click here and give it a try! =)

Note: The game doesn’t work in Internet Explorer. Use Chrome, Firefox or Edge for to play.

Let me know if something’s broken, or if you have ideas for improvement, and I’ll see what I can do![:no]Hei!

Jeg har oppdatert nettspillet Sirkel-Sudoku med julefarger, så da mangler det bare julemusikk for god puslestemning!

Sirkel-sudoku med julefarger
“Cirdoku”, Sirkel-Sudoku med julefarger. Klikk på bildet for å spille!

I tillegg har jeg laget instruksjoner på norsk, lagt til en knapp for “Ny oppgave” og fikset noen feil. Blant annet ble ikke alltid tiden vist i poenglisten selv om folk sendte inn navn.

Systemet som lager oppgavene er også forbedret – nå blir brettene laget på forhånd så spillet laster inn raskere.

Prøv det gjerne ved å trykke her! =)

Obs! Spillet virker ikke i Internet Explorer. Bruk Chrome, Firefox eller Edge for å spille.

Gi beskjed hvis noe ikke virker, eller om du har ideer til forbedringer, så skal jeg se hva jeg får til.[:]