Block Breaker Battle!

[:en]Hello!
This summer I’ve started in a game development course for Unity. An early game in the course is an Arkanoid-clone where you control a paddle to smash bricks with a ball. I’ve continued building on the game and added more levels, bombs, iceblocks and a skill that lets you duplicate the ball!

Skjermbilde fra et brett i spillet.
This is a level from the game. Click the image to play! The game should load within 30 seconds.

Note: If you get an error message, try to reload the page.

I’ve added a local two player mode where one player must place bricks while the other player tries to break them! You can also test your brick building skills against the AI!

Click here to play! Mouse and keyboard required, and at least 1280×960 resolution.

I appreciate feedback and ideas, so please leave a comment!

Unity is a 3D game engine that’s free for personal use. The images and sound effects in the game are from pixabay.com and freesound.org.[:no]Hei!
I sommer har jeg brukt en del tid på et kurs i spillutvikling i Unity. Et tidlig spill i kurset er en Arkanoid-klone der man skal slå en ball for å knuse mursteiner. Jeg har jobbet videre med grunnspillet fra kurset og lagt til flere brett, bomber, isblokker og mulighet til å duplisere ballen!

Skjermbilde fra et brett i spillet.
Et brett fra spillet. Klikk på bildet for å spille! Det kan ta ca. 30 sekunder å laste inn.

Obs: Hvis du får en feilmelding, prøv å laste inn siden på nytt.

Jeg har laget en lokal 2-spillermodus der den ene bygger med mursteiner samtidig som den andre prøver å knuse dem! En kan også teste sine mure-ferdigheter mot datamaskinen!

Klikk her for å spille! Spillet krever mus og tastatur, og minst 1280×960 skjermoppløsning.

Legg gjerne igjen en kommentar eller en idé til forbedring!

Unity er en spillmotor som er gratis for personlig bruk. Bildene og lydeffektene i spillet er hentet fra pixabay.com og freesound.org.[:]