[:en]SPECK Progress Update[:no]SPECK Statusoppdatering[:]

[:en]Spaceship and puzzle

After a slow start with this project, I’m starting to get motivated!

Added a spaceship model (free Unity asset by Sakari Games), some lights, and a puzzle board for unlocking the door. Swiping up or down on the power links indicated by the arrows will make the columns move up and down. The challenge will be to connect up the left and right sides of the puzzle. I made the puzzle tiles in Blender and threw in some particles and bloom in Unity to make the power links look nicer. The player can see the power go from left to right and continue in the ceiling down the corridor towards the door.

Next up:

  • Coding the puzzle logic to make the door open!
  • Levels with multiple doors and corridors.

[:no]Spaceship and puzzle

Etter en litt treg start begynner jeg å bli motivert for dette prosjektet!

Jeg la til et romskip (gratis Unity asset fra Sakari Games), noen lys, og et oppgavebrett nederst for å låse opp døra. Tanken er at en skal swipe opp og ned på strøm-linkene som vist med pilene. Målet er å koble sammen alle ledninger på høyre og venstre side av brettet. Brikkene med ledninger laget jeg i Blender, og la til partikler og bloom-effekt i Unity for ekstra piff. Spilleren vil kunne se strømmen gå fra venstre til høyre side og fortsette i taket nedover korridoren til døra.

Neste på agendaen:

  • Kode logikk for oppgavebrettet så døra kan åpnes!
  • Nivå med flere dører og korridorer.

[:]